tisdag 13 oktober 2009

Försvara Lex Britannia

Förra veckan lade den borgerliga regeringen fram ett lagförslag med anledning av EU-domstolens avgörande i det så kallade Lavalmålet - Byggnads och Elektrikernas blockad av ett lettiskt byggbolag i Vaxholm senhösten 2004. Regeringen vill avskaffa Lex Britannia, dvs fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att tvinga utländska företag att underteckna svenska kollektivavtal - samt godkänna utländska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad om de uppfyller minimilön och vissa andra minimivillkor.
Lagförslaget är ett grundskott mot den svenska kollektivavtalsmodellen och omintetgör den svenska strategin mot lönedumpning. Det går stick i stäv mot de löften som EU-anhängarna - alltifrån SAF och moderaterna till Socialdemokrater för EU och den högsta ledningen för LO och TCO - gav till svenska folket.
Om konkurrensen från företag i EU:s låglöneländer släpps lös, utan lagstiftning som ger facket rätt att redan från första dagen begära och gå i konflikt för svenska kollektivavtal, kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen snart att gå i graven. Fackföreningsrörelsen måste ta strid mot och stoppa lagförslaget. Försvara Lex Britannia! Förkasta Lavaldomen! Vill du veta mer? Besök www.nejtilleu.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar