lördag 5 juni 2010

EU är permanent thatcherism

- Privatisering och avreglering av järnvägstrafiken i Storbritannien har skapat ett system som är bättre på att transportera pengar från det offentliga till det privata än att transportera medborgarna till deras arbetsplatser.
Det sade Alex Gordon, ordförande i det brittiska transportarbetarfacket RMT, på ett seminarium om avregleringen och privatiseringen av kollektivtrafiken som Folkrörelsen Nej till EU:s Fackliga Nätverk anordnade den 5 maj i samarbete med ABF Stockholm, Transportarbetarförbundet, SEKO Banverket Företagsfack, SEKO Stockholm och Gemensam Välfärd Stockholm.
På seminariet, som samlade drygt 60 åhörare i ett sommarhett Stockholm, talade även Stein Guldbrandsen, Fagforbundet i Norge, Jörgen Lundström, SEKO Banverket Företagsfack, Martin Viredius, vice ordförande i Transportarbetareförbundet och Brian Denny från No2EU- Yes to Democracy i Storbritannien. Moderator var Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.
Seminariet tydliggjorde EU:s roll i den pågående avregleringen och privatiseringen av kollektivtrafiken, framför allt järnvägstrafiken, i medlemsländerna.
- Lissabonfördraget kommer inte att ge fackets medlemmar några nya rättigheter. Däremot kommer det att leda till massiva privatiseringar och ge de stora företagen makt att öka exploateringen av löntagare och miljö. Det är som att skriva under en permanent thatcherism, sade Brian Denny.