söndag 15 maj 2011

Kollektivavtal strider mot EU-rätten

I fyra av tio privata företag inom hemtjänstvalet, LOV, saknas kollektivavtal, visar tidningen Kommunalarbetarens granskning.
Sammanlagt finns 688 olika företag verksamma i de 61 LOV-kommunerna som besvarat Kommunalarbetarens enkät. Det saknas avtal i 272 företag, det motsvarar 40 procent.
Kommunerna tolkar lagen om valfrihetssystem olika, om det är tillåtet att kräva kollektivavtalsliknande villkor.
Konkurrensverket (som i mångt och mycket fungerar som EU-kommissionens förlängda arm i Sverige) bekräftar att rättsläget är oklart.
- Det strider mot de grundläggande principerna att kräva att företagen ska följa kollektivavtal fullt ut. Det är däremot möjligt att i viss mån hänvisa till villkor från kollektivavtal. Men en djupare utredning om det här vore bra, säger Charlotta Frenander, jurist vid Konkurrensverket.
Exempel på villkor som det kan gå att ställa krav om, enligt Frenander, är arbetstid, semester och minimilön.
I Nacka, utanför Stockholm, har facket sedan början av 90-talet fått höra att ordet kollektivavtal är bannlyst.
- Det strider mot EU-rätten, säger kommunjuristen i Nacka, Helena Meier, till Kommunalarbetaren.