fredag 13 januari 2012

”Gucci-Helle” entusiastisk EU-ordförande

Danmark avlöste Polen som ordförandeland i EU vid årsskiftet. På årets första dag monterades små blå EU-flaggor på bussarna i Köpenhamn.
En av de stora frågorna i EU-maskineriet just nu är förhandlingarna om nästa långtidsbudget. Men den frågan riskerar att hamna i ett dödläge på grund av vårens presidentval i Frankrike. Samma franska öde kan drabba fler frågor som danskarna vill driva.
”Ni är ett litet utanförland, du är ny. Vi lyssnar inte på dig.” Så försökte Frankrikes president Nicolas Sarkozy tysta Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt (s) vid EU-toppmötet i december, rapporterar TT-Ritzau.
”Gucci-Helles” entusiasm för EU är stor. Hon är utexaminerad från College of Europe, som är ett slags planskola för EU-eliten, och hon har också varit EU-parlamentariker i Bryssel och Strasbourg.
Den danska regeringen – en koalition mellan Socialdemokraterne, Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti – har aviserat en önskan om att återigen folkomrösta om de danska undantagen när det gäller EU:s militära samarbete och inrikes- och rättspolitik.
Men med minimalt folkligt stöd för euron får den frågan vänta. Enligt en opinionsundersökning från november vill drygt 63 procent av danskarna behålla euroundantaget, medan knappt 26 procent vill avskaffa det.
Koalitionsregeringen vill likväl att Danmark ska bli medlem i euroländernas finanspakt, men tycker att paktens krav att varje land ska skriva in i grundlagen att budget ska hållas i balans ska mjukas upp och att det ska räcka med en budgetlag. Danmarks grundlag kan inte ändras utan ett nyval eller en folkomröstning.

tisdag 10 januari 2012

Euron faller samman

Analyschefen i norska Norcap Lars H. Mikelsen menar att euron förr eller senare faller samman. Han menar att det finns flera vägar ut ur valutaunionen, även om europeiska politiker ogärna prata om dem.
- Den politiska eliten forsätter med sina uttalanden om att ”euron måste räddas”, men måste den verkligen räddas, ställer sig Mikelsen frågande i en marknadsrapport.
Det krispaket som än så länge har presenterats är enligt honom inget annat än tortyr.
- Utan genomgripande strukturella förändringar, är det bara
en tidsfråga innan vi hamnar i samma situation igen, säger Mikelsen till dn.no.
Problemet är enligt honom att de strukturella förändringar som behövs är förenade med att ett antal länder måste ge upp sin suveränitet och att de mest drabbade länderna fortfarande måste genomgå en lång och smärtsam omstrukturering. Båda dessa faktorer talar för att samarbetet
småningom kommer att falla.
Europrojektet kommer förmodligen brytas upp och politiker måste arbeta aktivt för en smart och kontrollerad avveckling. Men förarbetet måste hållas hemligt och förnekas av officiella källor, skriver han i sin rapport, enligt dn.no.
Men innan dessa kommer nya räddningsförsök - som enligt Lars H. Mikelsen bara är ett sätt att skjuta upp problemet.

måndag 9 januari 2012

EU bygger murar mot resten av världen

Människor på flykt undan krig och nöd avvisas vid EU:s yttre gränser och medlemsländernas möjlighet att föra en asylpolitik grundad på respekt för de mänskliga rättigheterna begränsas.
Invandringen till Sverige ligger fortfarande på en hög nivå. Men antalet flyktingar har halverats de senaste åren – i stället är det EU-medborgare från främst Polen och Rumänien som står för den största ökningen, visar ny statistik.
Under 2011 beviljade Migrationsverket 93.050 permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Det är en liten ökning i jämförelse med 2010, även om antalet inte når upp till de 98 .644 tillstånd som beviljades rekordåret 2009.
- Invandringen ligger på en stabilt högre nivå nu än för tio år sedan, säger Migrationsverkets informationschef Johan Rahm.
Däremot har invandrargrupperna förändrats.
Flyktinginvandringen nådde toppnoteringar 2006 och 2007, då invandringen från Irak var stor och då den tillfälliga asyllagen gav många tidigare papperslösa uppehållstillstånd.
Sedan dess har flyktinginvandringen halverats även om den nu långsamt stiger igen med ett par hundra per år. Förra året fick 12 . 726 asylsökande stanna.
Men i gengäld har antalet EU-medborgare som fått permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd stigit med nästan 5 .000 till 23.226. Ökningen gäller främst polska medborgare, från 3.875 till 5.062.

onsdag 4 januari 2012

Tyskland och Frankrike styr EU

Dagen före EU-toppmötet i Bryssel i december skickade Tyskland och Frankrike ett brev till övriga där de förklarar att EU:s fördrag måste ändras för att euron ska kunna räddas.
Angela Merkel och Nicolas Sarkozy – ”Merkozy” - vill att medlemsländerna ska ha en ”gyllene regel” rörande budgetbalans och utgiftstak i sina respektive grundlagar. Sedan ska EU-domstolen i Luxemburg få rätt att kontrollera att regeln införts på rätt sätt.
Tyskland och Frankrike vill också ha fördjupat samarbete kring ekonomisk politik inom flera områden. Det handlar bland annat om gemensamma bolagsskatter, transaktionsskatt, nya regler för finansmarknaderna och gemensam arbetsmarknad.
Euroländer med mer än 3 procents budgetunderskott ska drabbas av ”automatiska sanktioner”, om inte en kvalificerad majoritet av eurogruppen säger nej. Det ska inte heller krävas enhällighet för att ett krisande euroland ska få hjälp ur den så kallade räddningsfonden.
”Merkozy” vill i första hand att allt detta ska föras in i EU:s fördrag. Om det inte är möjligt föreslår de att euroländerna bildar en förtrupp som andra kan ansluta sig till efterhand.
Det vi ser är ett politiskt maktspel där EU:s verkliga ledning, Tyskland och Frankrike, nu genomför det man tidigare inte klarade. EU förvandlas till en ekonomisk union, där de tyska och franska regeringarna, får samma makt över de övriga medlemsstaternas budgetar som USA:s regering har över de federala delstaterna.