måndag 9 januari 2012

EU bygger murar mot resten av världen

Människor på flykt undan krig och nöd avvisas vid EU:s yttre gränser och medlemsländernas möjlighet att föra en asylpolitik grundad på respekt för de mänskliga rättigheterna begränsas.
Invandringen till Sverige ligger fortfarande på en hög nivå. Men antalet flyktingar har halverats de senaste åren – i stället är det EU-medborgare från främst Polen och Rumänien som står för den största ökningen, visar ny statistik.
Under 2011 beviljade Migrationsverket 93.050 permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Det är en liten ökning i jämförelse med 2010, även om antalet inte når upp till de 98 .644 tillstånd som beviljades rekordåret 2009.
- Invandringen ligger på en stabilt högre nivå nu än för tio år sedan, säger Migrationsverkets informationschef Johan Rahm.
Däremot har invandrargrupperna förändrats.
Flyktinginvandringen nådde toppnoteringar 2006 och 2007, då invandringen från Irak var stor och då den tillfälliga asyllagen gav många tidigare papperslösa uppehållstillstånd.
Sedan dess har flyktinginvandringen halverats även om den nu långsamt stiger igen med ett par hundra per år. Förra året fick 12 . 726 asylsökande stanna.
Men i gengäld har antalet EU-medborgare som fått permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd stigit med nästan 5 .000 till 23.226. Ökningen gäller främst polska medborgare, från 3.875 till 5.062.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar