onsdag 4 januari 2012

Tyskland och Frankrike styr EU

Dagen före EU-toppmötet i Bryssel i december skickade Tyskland och Frankrike ett brev till övriga där de förklarar att EU:s fördrag måste ändras för att euron ska kunna räddas.
Angela Merkel och Nicolas Sarkozy – ”Merkozy” - vill att medlemsländerna ska ha en ”gyllene regel” rörande budgetbalans och utgiftstak i sina respektive grundlagar. Sedan ska EU-domstolen i Luxemburg få rätt att kontrollera att regeln införts på rätt sätt.
Tyskland och Frankrike vill också ha fördjupat samarbete kring ekonomisk politik inom flera områden. Det handlar bland annat om gemensamma bolagsskatter, transaktionsskatt, nya regler för finansmarknaderna och gemensam arbetsmarknad.
Euroländer med mer än 3 procents budgetunderskott ska drabbas av ”automatiska sanktioner”, om inte en kvalificerad majoritet av eurogruppen säger nej. Det ska inte heller krävas enhällighet för att ett krisande euroland ska få hjälp ur den så kallade räddningsfonden.
”Merkozy” vill i första hand att allt detta ska föras in i EU:s fördrag. Om det inte är möjligt föreslår de att euroländerna bildar en förtrupp som andra kan ansluta sig till efterhand.
Det vi ser är ett politiskt maktspel där EU:s verkliga ledning, Tyskland och Frankrike, nu genomför det man tidigare inte klarade. EU förvandlas till en ekonomisk union, där de tyska och franska regeringarna, får samma makt över de övriga medlemsstaternas budgetar som USA:s regering har över de federala delstaterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar