onsdag 1 juni 2011

Ashton ska tala för alla EU-stater i FN

EU ska enligt Lissabonfördraget samordna sitt uppträdande i internationella organisationer och konferenser för utrikes- och säkerhetspolitik. Samordningen sköts av Catherine Ashton, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Hon är även chef Europeiska unionens utrikestjänst (EEAS) och EU:s 136 delegationer runtom i världen.
EU har observatörsstatus i FN och har en delegation vid FN-högkvarteret i New York sedan 1974. EU beslutar varje år om gemensamma prioriteringar för arbetet i FN:s generalförsamling. EU-ländernas representanter ska agera samordnat och rösta gemensamt i FN:s generalförsamling.
EU-länder som sitter i FN:s säkerhetsråd ska enligt Lissabonfördraget samråda med varandra och informera övriga EU-länder och EU-utrikesministern. De ska hävda EU:s ståndpunkter och intressen så länge det inte påverkar deras ansvar gentemot FN.
EU har fram tills nu endast haft observatörsstatus i FN:s generalförsamling, och EU-tjänstemännen har blivit tvungna att sitta i utkanten av salen, jämte representanter från exempelvis Röda Korset, Vatikanen och Arabförbundet.
Men efter ett halvår av lobbande blir EU nu ett slags superobservatör i FN. EU får nästan samma rättigheter som en suverän stat. Bland dessa finns rätten att föreslå FN-resolutioner, lägga ändringsförslag och göra genmäle på andras inlägg. Men EU får ingen rösträtt.
- Resolutionen kommer göra det möjligt för EU:s representanter att i framtiden föreslå och tala för EU:s positioner, såsom dess medlemsstater kommit överens om, inom FN, säger EU:s utrikeschef Catherine Ashton i ett pressmeddelande.