torsdag 9 maj 2013

Varför mörkar Trafikutskottets ordförande om EU?


I en debattartikel i Aftonbladet [9 maj] skriver Anders Ygeman, ordförande för riksdagens trafikutskott. ”Under flera år av tågkaos och misslyckade tågvintrar har regeringen nu till sist bestämt sig för att följa riksdagens uppmaning att tillsätta en utredning av hur de senaste tjugo årens uppsplittring och avreglering har påverkat den svenska järnvägen.”
Ygeman konstaterar vidare att ”Sverige har Västeuropas mest uppsplittrade system för underhåll av järnvägar. Underhållsbolagen konkurrera med varandra i ett lapptäcke av olika tågsträckor och deras underentreprenörer konkurrera om arbetsuppgifterna på dessa sträckor.”
Det är ”angeläget att förutsättningslöst utreda hur vi ska få en så väl fungerande järnväg som möjligt”, skriver Ygeman som anser att trovärdigheten undergrävs av att regeringen tillsatt en före detta lobbyist som utredare.
Det har han naturligtvis rätt i. Vad värre är dock att Ygeman underlåter att berätta att det finns tre EU-direktiv för av reglering av järnvägen och att ett fjärde är på väg som syftar till ytterligare avreglering och konkurrensutsättning. ”Det SEKO kan fastslå är att EU:s politik har fört med sig en storstilas privatisering som i alla delar inte varit lyckad”, skriveer LO-förbundet SEKO i sitt remissyttrande om EU:s fjärde järnvägspaket.
Direktivet, som ännu i trätt i kraft, öppnar för andra EU-ländernas järnvägsbolag fritt ska kunna köra inrikes tågtrafik i Sverige. I Sverige genomfördes denna avreglering redan 2010 som en förtida anpassning till EU:s kommande marknadsliberala regler.
Totalt 46 företag vill köra tåg på de svenska järnvägarna nästa år. Det står klart när ansökningstiden till Trafikverket nu gått ut. Bland de företag som sökt tillstånd finns bland annat två nya aktörer som vill köra persontåg mellan Stockholm och Göteborg, MTR Nordic AB och Citytåget i Sverige. Tågkaoset kommer inte bara att fortsätta utan förvärras.
Varför underlåter Anders Ygeman att informera svenska folket om att det är EU som styr svensk järnvägspolitik? Är det ytterligare ett exempel på den mörläggning som pågår för att osynliggöra konsekvenserna av medlemskapet i EU för svenska folket?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar