söndag 1 december 2013

EU ut ur Norden!

Utbyggd samverkan mellan de nordiska länderna är mer naturligt än medlemskapet i EU. Norden består av fem stater, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och tre självstyrande områden, Färöarna, Grönland och Åland. Tillsammans har de nordiska länderna en befolkning på 25 miljoner och den gemensamma ekonomin är den tionde största i världen.
Det nordiska samarbetet är unikt på flera sätt. Det är ett av de äldsta regionala samarbetena i världen. Det berör många samhällsområden och har lett fram till en omfattande ekonomisk, kulturell och social integration. Det bygger på överenskommelser mellan suveräna stater. Det har rivit gränser i Norden utan att bygga murar mot omvärlden.
Norden har bättre förutsättningar än kanske någon annan ländergrupp i världen att bli en praktisk modell för ett socialt och ekologiskt samhällsbygge. En utveckling av den nordiska samhällsmodellen förutsätter att Norden i framtiden kontrollerar sina egna naturresurser och att Norden kan ha ett förhållandevis högt skatte- och avgiftsuttag. Det är en förutsättning för bland annat ett solidariskt finansierat välfärdssystem på hög nivå och en långtgående regional utjämning.
Norden har valt olika vägar för sina relationer till EU. Danmark, Finland och Sverige är medlemmar i EU, Norge och Island är delar av EU:s inre marknad genom EES-avtalet. Färöarna och Grönland har i folkomröstningar avvisat EU-medlemskap och står helt fria i förhållande till EU. De nordiska länderna bör utveckla det nordiska samarbetet, både på bredden och djupet, och inte delvis avveckla, vilket regeringarna har börjat göra på grund av Danmarks, Finlands och Sveriges medlemskap i EU.
Mot den bakgrunden är det positivt att den nya isländska regeringen beslutat dra tillbaka landets ansökan om medlemskap i EU och att vår norska systerorganisation Nei til EU nyligen beslutat verka för en folkomröstning om EES. Tillsammans med de övriga nordiska länderna vill vi utveckla och stärka den nordiska samhällsmodellen utan EU-medlemskap och EES-avtal. Fria i förhållande till EU bör de nordiska länderna sluta sig samman i någon form av fastare och djupare nordisk gemenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar