måndag 8 april 2013

Moderaterna vann Socialdemokraternas kongress


Socialdemokraternas 37:e kongress blev (som vanligt) Kompromisskongressen. De besvärliga frågorna luftades inte ens i kongresshallen utan löstes i förväg i slutna rum.
Den absolut största stridsfrågan på kongressen – vinter i välfärden – avgjordes genom att en rad kompromissförslag stöttes och blöttes tills båda sidor insåg att det inte gick att komma längre. Resultatet blir att ”välfärdsföretag” får fortsätta att ta ut vinst och en skrivning om att kommunerna ska få mer att säga till om vid etablering av friskolor och styra upphandlingar till icke vinstdrivande företag. Senare visade det sig att uppfattningarna om vad de kommit överens om var minst sagt delade bland kongressdeltagarna.
Det är uppenbart att Socialdemokraterna, efter de senaste årens turbulens, var helt inriktade på att visa enighet. Det mesta pekar också på, för att citera Maria Crofts, politisk kommentator på Dagens Nyheter, ”att samförståndet kommer att hålla i sig och inte som tidigare ersättas av ett skyttegravskrig där olika falanger bekämpar varandra”. Tyvärr kan jag tycka. För i praktiken betyder det att partihögern och EU-anhängarna, anförda av Stefan Löven, kommer att bestämma politiken. De politiska skiljelinjerna visavi Moderaterna blir fortsatt otydliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar