lördag 27 april 2013

Johan Ehrenberg är inte trovärdig


”När alla länder ’sparar’ betyder det att alla länder minskar sin ekonomi. Mindre jobb, mindre välfärd, mindre klimatinvesteringar. Förstörelse. Inte sparande. Varje arbetslös timme är en förstörd timme av mänsklig kraft. Varje ogjord klimatinvestering är en förstörd planet.” Det skriver Johan Ehrenberg i ETC Stockholm [26 april]. Han fortsätter: ”Statsskulder är bra om de används till rätt saker. Om man gör som Grekland som köpte vapen av Tyskland och Frankrike så blir det problem. Dessa jättelån tär men är hycklande nog det enda Tyskland och Frankrike inte tycker Grekland måste skära i. Sänk lönerna, ropar man. Inte vapenköpen! Det här är nyliberalismen i all sin pinsamma nakenhet. ’Sparande’ för att förstöra, inte för att investera."
Ehrenberg har helt rätt. Det märkliga är att han är anhängare av EU och EMU. I Lissabonfördraget, EU:s grundlag som står över alla svenska lagar, inklusive grundlagarna, och som bara kan ändras om samtliga EU-länder är överens, finns det inskrivet hur stort budgetunderskottet och statsskulden får vara i de enskilda EU-länderna. Däremot finns det inga EU-regler som hindrar att arbetslösheten växer. Ta Grekland som exempel: Dagens Industri [27 april] rapporterar att Grekland har fått ”betala ett högt pris för nödlånen från EU och Internationella valutafonden, IMF. Arbetslösheten ligger på rekordnivån 27,2 procent och andelen unga arbetslösa är skyhöga 59,3 procent. […] Enligt det senaste åtstramningspaketet för Grekland ska 150.000 jobb bort i den statliga sektorn fram till 2015. Lönerna och pensionerna gröps ur och sektorer som sjukvård och utbildning tvingas sänka sina kostnader. Det har lett till att strejker och demonstrationer avlöser varandra medan folket blir allt fattigare. En ny generalstrejk är utlyst till onsdag nästa vecka.”
På samma uppslag rapporterar Dagens Industri att den spanska regeringen presenterat ett nytt ”reformpaket” för att ”blidka EU och få mer tid för att minska budgetunderskottet”. Dagens Industri skriver att ”reformpaketet har lett till våldsamma protester utanför det spanska parlamentet i Madrid där demonstranter drabbade samman med kravallpolis”. Bland annat ska en höjning av pensionsåldern påskyndas och tillfälliga skattehöjningar förlängas i ytterligare ett år. Samtidigt sänker Spanien prognosen för BNP-tillväxten från minus 0,5 procent till minus 1,3 procent. Arbetslösheten beräknas öka till 27,1 procent och prognosen för budgetunderskottet i år justeras upp till 6,3 procent av BNP. Den spanska regeringens målsättning är att 2016 ”komma under 3,0 procent av BNP i enlighet med EU:s regler”, skriver Dagens Industris reporter som förefaller okunnig om att budgetunderskottsmålet har skärpts med euroländernas så kallade finanspakt, som trädde i kraft vid årsskiftet, till 0,5 procent av BNP.
Detta är, för att tala med Ehrenberg, ”nyliberalismen i alla sin pinsamma nakenhet”. Och i EU är nyliberalismen, till skillnad från medlemsländerna och alla andra stater i världen, grundlagsfäst. Det är bland annat därför som Moderaterna och Svenskt Näringsliv tillhör EU-medlemskapets främsta tillskyndare. Att den vältalige och i andra sammanhang radikale Ehrenberg inte inser detta är minst sagt otrovärdigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar