söndag 29 april 2012

EU-kommissionens förslag hotar snuset

Snuset kan hotas av ett nytt förslag från. EU vill ändra riktlinjerna för tillsatser i tobak. EU-kommissionen planerar att i höst lägga fram förslag på nytt tobaksdirektiv. Förslaget kommer förmodligen att innehålla en förbudslista över smaktillsatser i tobak.
Det oroar Patrik Hildingsson, informationsdirektör på Swedish Match som tillverkar märken som General, Ettan, Grov och Göteborgs Rapé och står för 85 procent av svensk snusmarknad. Om en stor mängd tillsatser förbjuds kan det innebära slutet för populära snussorter.
Hildingsson påpekar att man lyckats få ned halten av cancerogena ämnen genom att lufttorka tobaken och tillföra smaktillsatser, i stället för att röktorka.
- Det här innebär slutet för svenskt snus som vi känner det i dag. För oss drabbar det hela portföljen – flera smaker som funnits i över 200 år, säger Patrik Hildingsson till Aftobladet.
Snus är förbjudet i hela EU utom i Sverige. Det svenska undantaget gäller bara en rätt att få marknadsföra snus, inte att bestämma vilka tillsatser som ska vara tillåtna.
I EU strävar man efter överstatliga regler när det gäller tobaksprodukter. EU-kommissionens hälsodirektorat har skickat ut en enkät till medlemsstaterna för att få veta vilka nationella regler det finns kring en rad tillsatser i tobak.
Även om EU-kommissionens direktivförslag innehåller en förbudslista över smaktillsatser ska det förhandlas mellan ministerrådet (medlemsstaternas regeringar) och behandlas i EU-parlamentet. Sverige har dock inget veto och kan inte ensamt stoppa ett sådant förslag.
När svenska folket motvilligt 1994 sade ja till medlemskap i EU var ett av ja-sidans huvudargument att EU lovat Sverige ett undantag för unionens förbud mot snus. Mer var alltså inte det löftet värt.
Enligt Folkhälsoinstitutet snusar omkring en miljon svenskar. En av dem är sångaren Lasse Kronér. Han ogillar EU-kommissionens förslag och till Aftonbladets reporter säger han. ”Jag får nog göra som Bengt Sändh och börja göra eget snus då. Eller själv gå ur EU”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar