tisdag 26 oktober 2010

Sverige kan tvingas införa hårdare asylpolitik

Att Sverige skärper asylreglerna när EU-ländernas harmoniserar sin flyktingpolitik ser Folkpartiledaren Jan Björklund som "en logisk självklarhet".
EU har sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 haft ett överstatligt samarbete inom asyl- och migrationspolitiken. Dessa frågor regleras genom direktiv och förordningar och ministerrådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Enskilda medlemsländer kan bli överkörda men likväl bundna av de överstatliga reglerna.
Medlemsländerna avgör dock själva hur många medborgare från länder utanför EU som får resa in och bosätta sig i landet. Sverige har traditionellt haft en mer liberal politik för asylinvandring än de flesta länder i EU.
Under de senaste tio åren, med några undantag, har Sverige varit ett av de fem största mottagarländerna i EU. Vår andel av de asylsökande har varierat mellan åtta och tolv procent. Sveriges andel av de asylsökande i EU är betydligt större än Sveriges andel av befolkningen i EU.
Antalet asylsökande 2009 var 24.194 personer.
Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå, Eurostat, gav Sverige 2008 ungefär lika många tillstånd till asylsökande i första instans som Tyskland och Storbritannien.
EU utvecklar nu en överstatlig asyl- och invandringspolitik med fler uniforma regler. Konsekvenser blir att Sverige påtvingas en inhumanare flyktingpolitik.
I en intervju med Sydsvenska Dagbladet den 2 september säger utbildningsminister Jan Björklund (fp) att en svensk åtstramning blir ofrånkomlig när EU samordnar sin flyktingpolitik.
"Andra länder är strängare. En gemensam linje hamnar någonstans mitt emellan. Det ger Sverige en stramare syn", säger Jan Björklund. Batongliberalen.

1 kommentar:

 1. Jag har nu lagt upp din sida på Intelligent Unions blogg för 95% av det du levererar är riktigt intelligent och läsvärt.

  Bara för att EU, i det stora hela, är mindre bra för det stora flertalet Svenskar behöver ju inte alla beslut vara fel.

  Personligen ser jag inte immigration som en bra lösning på några politiska problem i de länder folk inte längre vill bo kvar i.

  Om vi fokuserade på att fixa till de länder som folk flyr från pga. av ex. korruptin och militärdiktatur och delade på de jobb vi har och gav pensiopnärerna sin rättmätiga del skulle inte SD existera idag.

  Det är ett faktum att dagens politiker skapat SD med sin politik.

  SvaraRadera