lördag 4 januari 2014

EU sätter demokratin ur spel

”Vi står inför ett historiskt supervalår 2014. I år hålls ett Europaparlamentsval, ett riksdagsval och 290 kommunalval. Det är första gången alla dessa 312 val sker på ett och samma år.” Det skriver EU- och demokratiminister (vilken negation!) Birgitta Ohlsson på Expressens debattsida (3 januari).
Att jämföra valet till EU-parlamentet med valen till riksdag, landsting och kommuner är vilseledande. I EU-parlamentsvalet väljer svenska folket (de som väljer att rösta) 20 ledamöter av totalt 751, vilket motsvarar knappt 2,7 procent. I de nationella valen väljer svenska folket 100 procent av alla ledamöter i riksdagen och sina respektive landsting och kommuner. Den 27 övriga EU-ländernas inflytande i Sverige via parlamentet i Strasbourg (och Bryssel) blir hela 97,3 procent efter valet den 25 maj.
”Vi har representativ demokrati i Sverige. All offentlig makt utgår från folket”, skriver Birgitta Ohlsson vidare. Det är en lögn. Eftersom Sverige är medlem i EU utgår nästan all offentlig makt från Bryssel. Sveriges inflytande i EU-parlamentet är, som jag redan konstaterat, betydligt mindre än fyraprocentspärren till den svenska riksdagen. Sveriges inflytande i det lagstiftande ministerrådet (medlemsstaternas regeringar) är i dag 2,9 procent av rösterna (enligt Nicefördraget). Från och med 1 november 2014 minskar Sveriges inflytande, då Lissabonfördragets beslutsregler träder i kraft, till 1,8 procent [en minskning med 37 procent]. Tysklands röststyrka blir med EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget, 9,17 gånger så stor Sveriges [att jämföra med 2,9 gånger enligt Nicefördraget].
Kärnan i den representativa demokratin är att medborgarna kan utkräva ansvar från de valda företrädarna. Med medlemskapet i EU sätts folkstyret ur spel. I valet till EU-parlamentet kan de svenska medborgarna bara utkräva ansvar från 20 av 751 ledamöter, alltså 2,7 procent, och i valet till den svenska riksdagen, landstingen och kommunerna, som till uppemot 80 procent har fått sina beslutsbefogenheter begränsade av medlemskapet i EU, kommer svenska folket efter valen i september, bara kunna utkräva ansvar motsvarande 1,7 procent.
Även om Sveriges minister, typ Birgitta Ohlsson, i ministerrådet röstat i enlighet med vad en majoritet av svenska folket och riksdagen tycker, kan hen bli nedröstad av en kvalificerad majoritet bland regeringarna i de andra medlemsländerna, men blir lika fullt bunden av beslutet som de medlemsländer som röstat ja.
Tilt; så kan man sammanfatta den representativa demokratin i Sverige efter inträdet i EU. Det är huvudskälet till varför jag är och förblir motståndare till EU.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar