måndag 13 december 2010

EU roffar åt sig Afrika resurser

EU uppträder som de gamla kolonialländerna i sin jakt på Afrikas naturtillgångar. Det hävdar Forum Syd i en aktuell rapport. Forum Syd är en paraplyorganisation som samlar 183 svenska organisationer som tillsammans arbetar med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor.
Förr utövades kolonialismen med rå makt, i dag är metoderna mer sofistikerade och maktmedlen är olika avtal och överenskommelser, menar Karin Gregow, huvudförfattare till rapporten "The Raw Materials Race".
- Genom handelsavtal vill EU förbjuda eller begränsa användandet av exportskatter. Skatterna är ett viktigt verktyg för många afrikanska länder för att förädla råvarorna lokalt, säger Karin Gregow.
Till exempel har Kamerun 17,5 procent i exportskatt på timmer för att försäkra sig om råvaror till den egna industrin. Skatt på olika metaller som koppar, nickel eller mineralen bauxit (för tillverkning av aluminium) förekommer. Skatt på metallskrot finns i flera länder för att stödja den egna tillverkningsindustrin.
EU motsätter sig också ofta afrikanska länders försök att styra utländska investeringar så att dessa i större grad än nu kan gynna det egna landet, enligt Forum Syd.
- Det kan vara krav att utländska investerare inte får föra hela sin vinst från ett afrikanskt land. För EU handlar det om att säkra tillgången på råvaror och grabba åt sig av Afrikas resurser, säger Karin Gregow.
EU är en imperialistisk kartell mellan europeiska stormakter som var för sig är för klena för att återupprätta det globala herravälde som raserades i efterdyningar till andra världskriget. Det är det som är meningen med föreningen - bakom allt pladder om EU som ett "fredsprojekt".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar